Mieszkanie Agaty i Tomasza

Agata and Tom's apartment

Klimat francuskiej kamienicy na warszawskim Mokotowie
Lokalizacja: Mokotów, Warszawa
93m2, 3 pokoje z aneksem kuchennym
projekt kompleksowy z nadzorem – 2023, w trakcie realizacji

Agata i Tomek rozpoczęli współpracę ze mną jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego i formalnym zakupem mieszkania. Muszę przyznać, że bardzo lubię te pierwsze spotkania w już-prawie-kupionym-mieszkaniu: mogę ocenić potencjał nieruchomości, zweryfikować czy pomysły klienta (np. przeniesie kuchni, powiększenie łazienki) są realne oraz podpowiedzieć pewne rozwiązania. ➨➨➨ Tu było to wykorzystanie przestrzeni dawnej służbówki na łazienkę przy sypialni – z oknem! Początkowo klienci myśleli w tym miejscu o garderobie/schowku, ale cóż to byłaby za strata przestrzeni ze światłem naturalnym od południa! ☀☀☀

Oczekiwania Inwestorów:
📌 zastosowanie bardzo dobrych jakościowo materiałów wykończeniowych
📌 nawiązanie do „stylu kamienicy” poprzez zastosowanie dwuskrzydłowych drzwi francuskich i sztukaterii
📌 stworzenie wygodnej przestrzeni dziennej z wyspą i dużych stołem jadalnianym do przyjmowania gości

W toku prac projektowych powstały aż 4 różne układy funkcjonalne.
Rozważaliśmy m.in.
📐 powiększenie głównej łazienki
📐 pozostawienie osobnych kuchni i salonu i utworzenie układu amfiladowego z drzwiami dwuskrzydłowymi pomiędzy tymi pomieszczeniami
📐wydzielenie drzwiami dwuskrzydłowymi przedsionka wejściowego oraz całkowite otwarcie strefy dziennej na przedpokój.

W mieszkaniu pierwotnie znajdowała się łazienka i osobne WC. Inwestorzy zdecydowali się zrobić 2 łazienki – z wanną dostępną z przedpokoju oraz drugą, z prysznicem, przy sypialni. W pierwszej mamy pistacjowe płytki, beże i armaturę w stali szczotkowanej. Jest też WC, którego zainstalowanie było możliwe dzięki zastosowaniu pomporozdrabniacza.

Mniejsza łazienka oraz strefa wejściowa, poprzez zastosowanie gorsecików na posadzce, zdecydowanie tworzą klimat kamienicy w tym mieszkaniu.

The atmosphere of a French tenement house
Location: Mokotów, Warsaw
93m2
comprehensive project with supervision – 2023, realization in progress

Agata and Tomek started working with me even before the formal purchase of the apartment. I have to admit that I really like these first meetings in the almost-bought-apartment: I can assess the potential of the property, verify whether the client’s ideas (e.g. moving the kitchen, enlarging the bathroom) are real and suggest some solutions. ➨➨➨ Here it was the use of the space of the former servants’ room for the bathroom with a window. Initially, investors thought of a storage space here, but what a waste of space that would be with natural light from the south! ☀☀☀

Investors’ expectations:
📌 the use of very good quality finishing materials
📌 reference to the style of tenement houses by using French doors and stucco
📌 creating a comfortable living space with an island and a large dining table for hosting guests

In the course of design work, as many as 4 different functional layouts were created.
We considered e.g.
📐 enlargement of the main bathroom
📐 leaving separate rooms of the kitchen and living room and creating an enfilade system
📐 separation of the entrance vestibule with a double door and the complete opening of the daily zone to the hall.

The apartment originally had a bathroom and a separate toilet. The investors decided to make 2 bathrooms – with a bathtub accessible from the hall and the other with a shower, next to the bedroom. In the first one we have pistachio tiles and brushed steel fittings. There is also a toilet, the installation of which was possible thanks to the use of a pump shredder.

The smaller bathroom and the entrance area definitely create the atmosphere of a tenement house in this apartment.