Dom dla rodziny Ani i Janusza

A house for the family

Granat jako kolor przewodni
Lokalizacja: południowe okolice Warszawy
152m2
projekt kompleksowy z nadzorem – 2023, w trakcie realizacji

„Boimy się, że efekt końcowy nie będzie spójny; wydaje nam się, że mamy rozbieżne wizje …” ➨ usłyszałam od Ani i Janusza podczas naszego pierwszego spotkania kilka miesięcy temu. Omawiając inspiracje okazało się, że jemu podoba się styl minimalistyczny i industrialny, jej – Hampton i skandynawski. On lubi metalowe elementy i ścianki loftowe; jej zależy na przytulności i żeby się łatwo sprzątało… Punktem wspólnym był kolor granatowy i stanowi on ważny element koncepcji wnętrza tego domu.

Wyzwaniem projektowym było stworzenie spójnego, ponadczasowego wnętrza, które spodoba się obojgu.

Zaproponowane materiały to deska warstwowa, tynk strukturalny, spiek kwarcowy oraz liczne elementy z naturalnego drewna dębowego – schody, fornirowane fronty, stół na spotkania rodzinne rozkładany do 4m.

Charakterystycznym elementem przestrzeni jest dwukondygnacyjna część strefy dziennej z antresolą i nietypowym oknem na ścianie szczytowej. Zaproponowałam zastosowanie w niej tapety „malowanej akwarelą” która płynnie przechodzi z dołu ku górze.

House with navy blue accents
Location: southern suburbs of Warsaw
152m2
comprehensive project with supervision – 2023, in progress

„We are afraid that the end result will not be consistent; we think we have divergent visions…” ➨ I heard from Ania and Janusz during our first meeting a few months ago. Discussing inspirations, it turned out that he likes the minimalist and industrial style, she – Hampton and Scandinavian. He likes metal elements and loft walls; she cares about coziness and that it is easy to clean … The common point was the navy blue color and it is an important element of the interior concept of this house.

The design challenge was to create a coherent, timeless interior that would appeal to both of them.

The proposed materials are a layered board, structural plaster, quartz sinter and numerous elements made of natural oak wood – stairs, veneered fronts, a table for family meetings extending to 4m.

A characteristic element of the space is the two-story part of the day zone with a mezzanine and an unusual window on the gable wall. I suggested using wallpaper „painted with watercolor” in it, which smoothly goes from bottom to top.